„Życie to jest służba, którą trzeba wciąż wypełniać na nowo” Wspomnienie o ks. prał. Wacławie Karłowiczu

Niewielu mieszkańców Wawra wie, że śp. ks. Wacław Karłowicz, bohaterski kapelan Powstania Warszawskiego, człowiek-legenda, był przez kilka dekad związany z naszą dzielnicą. W 1947 roku, w najcięższych czasach stalinowskich, rozpoczął tworzenie nowej parafii przy ul. Korkowej, której był pierwszym proboszczem i budowniczym. Po zakończeniu wojny nie złożył broni: walczył o pamięć historyczną, inspirował społeczność nie tylko Wawra, ale i całej Warszawy, do ochrony dziedzictwa narodowego. Skupiał wokół siebie elitę intelektualną Warszawy, integrował środowiska niepodległościowe i kombatanckie, wszystkich, którzy nie mogli pogodzić się z fałszowaniem historii. Do końca swoich dni, otoczony powszechnym szacunkiem i sympatią, mieszkał jako rezydent przy parafii św. Wacława.

  

W środku: ks. prał. Wacław Karłowicz (1907–2007), z lewej – Stefan Melak, współtwórca Krągu Pamięci Narodowej i Komitetu Katyńskiego, z prawej – Janusz Kurtyka, szef IPN, obaj zginęli w katastrofie smoleńskiej 10.04.2010.

Warto odwiedzić