O Grupie Programowej Ogólnie

 

Członkowie:  Aleksandra Jankowska – przewodnicząca, Teresa Szymczak, Barbara Mildner, Elzbieta Dzikowska, Wojciech Walasek, Ewa Jaskólska, Dorota Choińska, Mirosław Perzyński, Joanna Janisz, Marcin Dumieński, Jarosław Rosiński.

Zadaniem zespołu programowego jest określanie czynników warunkujących kulturę               w dzielnicy oraz stworzenie spójnego profilu zadaniowego w tej dziedzinie. Do tej pory grupa dokonała szczegółowej diagnozy problemów Wawra, do których należą między innymi : brak centralnej koordynacji działań kulturalnych, czy niskie zainteresowanie dotychczasowymi wydarzeniami lokalnymi. By zmienić obecny stan rzeczy, komisja zgłosiła listę wydarzeń cyklicznych, które  przykują uwagę społeczności i wpiszą się na stałe w życie Wawra           (np.: Artystyczny Pociąg do Wawra, Święto Falenicy, Przegląd Teatru Małych Form).

Raporty ze spotkań komisji dostępne poniżej:

 

 

Zespół ds. programowych

Zespół ds. programowych

 

 1.Aleksandra Jankowska – Przewodnicząca

 2.Teresa Szymczak

 3.Barbara Mildner

 4.Elżbieta Dzikowska

 5.Wojciech Walasek

 6.Ewa Jaskólska

 7.Dorota Choińska

 8.Mirosław Perzyński

 9.Joanna Janisz

10.Marcin Dumieński

11.Jarosław Rosiński

Warto odwiedzić