Zbigniew Smykowski

Pan Zbigniew Smykowski (ur. 1924) w Międzylesiu zamieszkał przed wojną. Przeżył w nim dzieciństwo i, jak sam mówi, dwie kolejne okupacje. Jednak najciekawsze watki opowieści pana Zbigniewa związane są z tajemniczym gmachem Instytutu Elektrotechniki, który wzniesiono w Międzylesiu w pierwszych latach po wojnie. Miejsce to nie było przypadkowe. Kiedy pan Zbigniew zatrudniał się w Instytucie głęboko wierzono, że placówka ta będzie najpotężniejszym ośrodkiem badawczo-naukowym w kraju. Była wielkim i potrzebnym marzeniem. Czy o tym właśnie rozmyśla nasz bohater podczas swych codziennych spacerów po wawerskich lasach?

Film powstał podczas warsztatów w ramach projektu „Spotkajmy się Pomiędzy", realizowanego od listopada 2012 roku do czerwca 2013 przez Stowarzyszenie Inicjatywa „Razem". Projekt współfinansowany był przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Warto odwiedzić