Wpłyń na los budżetu partycypacyjnego na rok 2015!

Poszczególne dzielnice Warszawy przeprowadzają nabór do zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. Organizacje pozarządowe oraz zwykli mieszkańcy mają szansę dołączyć do grona osób, które będą mogły zdecydować o wydatkowaniu części budżetu w danej dzielnicy. W przypadku dzielnicy Wawer dotyczy to ponad 800 tysięcy złotych.

 

Zespół będzie się składać z minimum piętnastu osób: z pięciu urzędników wskazanych przez burmistrza, delegatów rad osiedli (po jednym na każdą z nich, o ile te w ogóle istnieją w dzielnicy), pięciu członków organizacji pozarządowych oraz pięciu przedstawicieli mieszkańców. Podczas zebrań będzie można przedstawiać rozmaite projekty, dyskutować nad nimi oraz przegłosowywać. W trakcie około 14 spotkań w przeciągu roku zespół będzie również monitorować postęp wdrażania tych zmian w dzielnicy.

 

Przedstawiciele mieszkańców zostaną wyłonieni na drodze losowania. Organizacje samorządowe wyznaczają swoich reprezentantów, lecz jeśli zgłosi się więcej instytucji niż 5, do ostatecznego wyboru dojdzie podczas otwartego spotkania.

 

Swoją kandydaturę można zgłaszać do 9 października 2013 roku. Można to zrobić poprzez wypełnienie formularza na stronie www.wawer.warszawa.pl i wysłać go drogą elektroniczną, lub osobiście w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy przy ul. Żegańskiej 1.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Warto odwiedzić