Nowe rondo w Falenicy: utrudnienia w ruchu

Tymczasowej zmianie uległa organizacja ruchu w osiedlu Falenica na skrzyżowaniu ulic Patriotów, Młodej i Bysławskiej. Powodem jest budowa nowego ronda na przecięciu tych dróg.

Powstanie nowego ronda ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i usprawnić tamtejszy ruch drogowy, dzięki stworzeniu możliwości skręcania w dowolnym kierunku. Do tej pory przykładowo, nie było możliwe przejście z ul. Patriotów w ul. Walcowniczą i odwrotnie. Ponadto, powstaną zatoki autobusowe i dodatkowe pasy ruchu do skrętów w prawo.

Utrudnienia na ulicy Patriotów będą miały miejsce jedynie w ostatnim etapie trwania prac.  Jednak od początku do końca, na ulicy Młodej i Bysławskiej będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy: pierwsza z nich w kierunku ul. Włókienniczej, druga zaś w stronę ul. Patriotów. Trudniej będą mieć również piesi, gdyż kilkudziesięciometrowy odcinek chodnika po zachodniej stronie ul. Patriotów będzie wyłączony z ruchu do 5 lipca.

                                                                                                  

 

Zmianie uległy też trasy komunikacji miejskiej. Urząd Dzielnicy Wawer podaje:

161, 521 i N22 (tylko w kierunku krańców OLECKA oraz FALENICA): od skrzyżowania ulic Patriotów/Bysławska zostają skierowane następującym ciągiem ulic: Patriotów – Młoda – Derkaczy – Bysławska i dalej swoimi trasami podstawowymi; 305 (tylko w kierunku krańca MIĘDZYLESIE): od skrzyżowania ulic Patriotów/Bysławska zostaje skierowana bezpośrednio ulicą Patriotów do przejazdu kolejowego w ciągu ulic Młoda – Walcownicza i dalej swoją trasą podstawową; 142 oraz 213 (tylko w kierunku krańców ALEKSANDRÓW oraz GOCŁAW): od skrzyżowania ulic Bysławska/Derkaczy zostają skierowane następującym ciągiem ulic: Bysławska – Patriotów do przejazdu kolejowego w ciągu ulic Młoda – Walcownicza i dalej swoimi trasami podstawowymi; 146 (tylko w kierunku krańca FALENICA i tylko kursy wariantowe przez kraniec OLECKA): od skrzyżowania ulic Patriotów/Młoda zostaje skierowana następującym ciągiem ulic: Młoda – Derkaczy – Bysławska i dalej swoją trasą podstawową.

Według władz miasta wszystkie prace drogowe zakończą się w sierpniu.

 

Warto odwiedzić