Dziesiąte spotkanie informacyjne Zarządu Dzielnicy Wawer z mieszkańcami

Kilkudziesięciu mieszkańców dzielnicy, którzy stawili się na spotkaniu, próbowało rozwiązać dotyczące ich problemy. Niestety, dość nieskutecznie – odpowiedzi Zarządu Dzielnicy nie usatysfakcjonowały nikogo, były mało konkretne.

            23 maja odbyło się kolejne zebranie pod hasłem „Wawer – dodaj do ulubionych” z cyklu otwartych spotkań informacyjnych mieszkańców dzielnicy Wawer z Jolantą Koczorowską, burmistrzem dzielnicy. Wydarzenie podzielono na dwie części – w pierwszej z nich przedstawiono kierunek rozwoju osiedli, proponowanych przez władze dzielnicy. W drugiej mieszkańcy mieli okazje podzielić się swymi obawami czy wątpliwościami na temat jakości życia na osiedlach Wawer i Sadul. Podczas prezentacji można było zdobyć nie tylko podstawowe informacje o Wawrze (jak np. powierzchnia czy liczba mieszkańców), ale również wiadomości o sytuacji finansowej dzielnicy (wzrost budżetu ze 120 mln zł w 2002 r. do 174 mln zł w 2013 r.) i ofercie kulturalnej, przy której wymieniono nadchodzące imprezy. Dowiedzieliśmy się, że dzielnica Wawer dysponuję 600 mln zł na inwestycje w latach 2011- 2016, z czego 290 mln zł przeznacza się na sprawy wodno – kanalizacyjne, 250 mln zł na kwestie ogólno miejskie, typu oświetlenie Wału Miedzeszyńskiego czy w ramach inicjatywy „Park and ride Wawer”. Pozostałe 60 mln zł pójdzie na niesprecyzowane sprawy dzielnicowe. Zarząd również przedstawił straty związane z nie zameldowaniem się części mieszkańców Wawra – gdyby było odwrotnie, dzielnica uzyskałaby dodatkowe 73 mln zł z podatków, które mogłyby być przeznaczone na inwestycje miejskie.          

W drugiej części spotkania mieszkańcy mogli zadawać pytania. Podniesiono mnóstwo kwestii związanych z kanalizacją na obu osiedlach. Mimo że nie było osoby odpowiedzialnej za tę sprawę, zastępca Burmistrza, Adam Godusławski wyczytał ulice i poszczególny metraż kanalizacji na dany teren do 2015 roku, co zostało przyjęte przez mieszkańców ironicznym śmiechem, z powodu odległej daty realizacji. Drugą sprawą, która wywołała emocjonalny odzew mieszkańców były kwestie związane z bezpieczeństwem, między innymi na przejściu kolejowym – burmistrz obiecała przemyśleć sprawę założenia monitoringu. Inne problemy trapiące mieszkańców były związane z oświetleniem, koszeniem trawy, renowacją zabytków, dostosowaniem obiektów miejskich dla matek, osób niepełnosprawnych czy rowerów i ustawą śmieciową, ale niestety zarząd dzielnicy nie udzielał na wyżej wymienione tematy żadnych konkretnych odpowiedzi.

Oprócz możliwości zgłaszania wolnych wniosków do Zarządu Dzielnicy, można było również odbyć prywatą konsultację. W tym celu postawiono stanowiska, które podzielono na kategorie – sport i kultura, ochrona środowiska, sprawy urzędowe, inwestycje i bezpieczeństwo, aby każdy mógł do nich podejść i indywidualnie rozwiać swoje wątpliwości.

Aby sprawdzić celowość tych spotkań, rozdawano także ankietę ewaluacyjną związaną z oczekiwaniami dotyczącymi spotkania, które mają być lekcją dla organizatorów kolejnych zebrań. Dodatkowo można było wypełnić drugą ankietę na temat bezpieczeństwa w dzielnicy Wawer.

 

Warto odwiedzić