Porozmawiajmy o problemach – czyli kolejne spotkanie z cyklu „Wawer dodaj do ulubionych”.

Nieporozumienia i sporne kwestie najlepiej rozwiązywać w rozmowie, dlatego Burmistrz Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy po raz kolejny organizuje spotkanie z mieszkańcami.

            Poprzednie realizacje projektu „Wawer dodaj do ulubionych”, jak spotkanie w Falenicy, cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców. Poruszone zostały kwestie zarówno inwestycji drogowych wodnych, jak także zagadnienia kultoralno-sportowe. Podczas zebrania dyskutowano o bezpieczeństwie w dzielnicy i załatwianiu spraw w Urzędzie.

             Aktywny udział w życiu społecznym sprawia, że mamy wpływ na jego przemiany, dlatego warto aktywnie uczestniczyć w dzielnicowych spotkaniach i modelować własne otoczenie. Kolejne wydarzenie z tego cyklu odbędzie się 23 maja o godzinie 18.00 na osiedlu Sadul, w Zespole Szkół nr 116 przy ulicy Korynckiej 33.

            Takie spotkania mają na celu przybliżenie mieszkańcom problemów dzielnicy, ale też przedstawienie urzędnikom spraw obywateli. Podczas zebrań każdy ma prawo odbyć indywidualne konsultacje z pracownikiem Urzędu.

Warto odwiedzić