Nordic walking w Wawrze

Zachęcamy do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia biegowe i nornic walking.

Wydarzenie skeirowane jest do mieszkańców Warszawy w różnym wieku i sprawności fizycznej. Organizatorzy szczególnie zachęcają do udziału, osóby nieaktywnych ruchowo, dzieci, młodzież, seniorów, osób otyłe i mające problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi.

 

 Zajęcia odbywają się w Wawrze, w Mazowieckim Parku Krajobrazowym.

Start ze Szkoły Podstawowej nr 138, ul. Pożaryskiego 2.

 marszobiegi – sobota, godz. 13.00

nordic walking – sobota, godz. 14.30

Warto odwiedzić